Fjellhulen barnehage Fjellknausen barnehage Våre verdier Kontakt oss
Fjellhulen

I Kreative Barnehager skal barna bli møtt med glede og samspill, og sammen skal vi undre oss. Med dette mener vi at barna skal få være nysgjerrige og oppleve gleden av å få utforske verden rundt seg. Barna skal oppleve mestringsglede, et godt fellesskap og ha innflytelse på egen hverdag.

Samspill, Undring, Glede

Samspill

”Det er jo ved at mennesker er sammen at de kan bli noe for hverandre”
Gunnar Heiberg

Undring

”Gode ideer kan ikke tvinges fram. De oppstår hos dem som har tid og anledning til å forfølge sin lyst og skaperglede”

Glede

”Glede er ingen fornemmelse!
Glede er navn på en tilstand.
Verden er en annen når du er glad.
Du gleder deg ikke over blomsten
men med den.”
Arne Næss

Våre pedagogiske satsningsområder

Matglede

I Kreative Barnehager skaper vi grunnlaget for et sunt og variert kosthold som gir barna energi til å leke og utforske gjennom hele barnehage dagen. Her koser vi oss med frukt, smoothies og fruktsalater fremfor sukkerholdige bakverk og matvarer. Tradisjoner er likevel solid festet i vår kultur, og disse ønsker vi å markere som en del av kulturformidlingen om norske høytider og tradisjoner.

Hos oss tilbyr vi frokost, lunsj og ettermiddagsmat. Det serveres tre varme og velduftende måltider i løpet av uken - hvor det varieres mellom grønnsaker, suppe, kjøtt, kylling og fisk. Like viktig som den sunne maten er ”den gode samtalen” og stemningen rundt bordet – hvor barna også lærer seg bordskikk, sende til hverandre og bli selvstendige. Å være med å tilberede maten, dekke på bordet og kjenne på den gode lukten av middag, gir barna lyst til å smake på nye matvarer, og finne ut hvor maten kommer fra.

Matglede, Naturglede, Bevegelsesglede

Naturglede

I vår barnehage ønsker vi å skape glade opplevelser i naturen, slik at barna får et positivt forhold til både det å være ute i all slags vær, gjøre ulike aktiviteter året rundt – og ikke minst lære å ta vare på naturen. På våre turer skapes undring og glede hos både barn og voksne. Naturen er som en diger lekeplass, der vi kan boltre oss ut fra egne lyster og slippe fantasien løs. Å gå på tur sammen, med mat i sekken skaper samspill og glede. Mange blir bestevenner nettopp på tur.

Bevegelsesglede

Helt fra fødselen av har barna en naturlig trang til å bevege seg. De gjentar bevegelser om og om igjen helt til bevegelsen mestres og de er klar for nye utfordringer. Gjennom hele småbarnsalderen tilegner barna seg motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Ved tilrettelegging av lekemiljøet ute og inne, turer i skog og nærmiljø, bidrar vi til at barna får en god fysisk og motorisk utvikling. Barnehagens uteområde er tilrettelagt for både store og små utfordringer. Skogområdet i barnehagen er kupert og vi har en hinderløype som inviterer til bruk av barnas balansekunster. Kroppslig bevissthet, og god mestringsfølelse er gevinster som kommer i tillegg til gleden over å være sammen - ute.

Barns medvirkning

I Kreative Barnehager skal barna få bidra, delta, foreslå, få ansvar, få innflytelse og assistere. Å medvirke handler om å ta barna på alvor, gi dem tid til å si det de mener og være oppriktig til stede og lytte til det som blir sagt. Å lytte er mer enn å høre. For at barna skal få innflytelse på egen hverdag, må vi legge til rette for at barn skal kunne mestre mest mulig i sin hverdag. Å klare daglige gjøremål på egen hånd gir økt selvfølelse. Det fysiske miljøet i barnehagen tilrettelegges slik at barna får tak i det de har lyst til å leke med, og de blir tatt med på råd når nye leker skal kjøpes inn. Vi voksne viser respekt for barnas lek og skaper meningsfulle hverdager for dem med utgangspunkt i deres interesser.

 
Illustrasjoner og design av Innoventi AS