Fjellhulen barnehage Fjellknausen barnehage Våre verdier Kontakt oss
Fjellhulen

Fjellknausen barnehage åpnet i mars 2009, og ligger på en solfylt, liten fjellknaus på Myråsen, ca. 3 km fra Grimstad sentrum. Barnehagen er nybygd og innbyr til lek og læring med lyse, trivelige lokaler. Vi har et fantastisk uteområde tilrettelagt for utforskning og motorisk utfoldelse og er godkjent for 112 plasser for barn i aldersgruppen 0 til 6 år.

Fjellknausen er en avdelingsfri barnehage inndelt i småtroll og stortroll hvor der er eget opplegg for de minste barna (småtroll). Dette gjør vi for å ivareta alle barns behov. Barnegruppen er videre delt inn i team etter alder, hvor det er knyttet en pedagogisk leder til hvert team.

Årsplan

I Fjellknausen jobber vi ut fra våre verdier - glede, undring og samspill. Dette er styrende i vårt arbeid med barna. Vi skal undre oss sammen med barna, og hjelpe de til å søke svar på det de lurer på. Vi skal skape glede i hverdagen, og glede oss sammen med barna når de mestrer nye ting. Vi skal skape samspill med barna slik de blir sett og hørt, og føler seg betydningsfulle og som en del av et fellesskap.

I Fjellknausen tilbyr vi alle måltider med sunn og hjemmelaget mat, og vi vektlegger hygge rundt matlagningen og måltidet. Vi syns også det er viktig å gi barna gode opplevelser i naturen og drar derfor mye på tur i skog og nærmiljø. Å bruke kroppen aktivt og gi barna bevegelsesglede ser vi på som grunnleggende for god helse senere i livet.

Informasjon (månedsbrev, brev fra styrer mv)
legges ut på nettsidene, samt sendes direkte
på e-post. Vi starter også opp med SMS tjeneste
hvor viktige beskjeder blir sendt til foreldre.

Aktivitetskalender | Innlogging Fjellknausen

Alle søknader om plass i våre barnehager
går via kommunen. Kontakt oss gjerne om
det er ønske for visning eller spørsmål rundt
søknadsprosessen eller om vi har ledige
plasser. Vi hjelper så gjerne!

Informasjonsside | Søknadsskjema

 
Illustrasjoner og design av Innoventi AS