Fjellhulen barnehage Fjellknausen barnehage Våre verdier Kontakt oss
Fjellhulen

Fjellhulen er en naturbarnehage med 50 godkjente plasser for barn i aldersgruppa 0 til 6 år. Barnehagen ligger på Songe, ca 10 min. kjøring fra Tvedestrand. Vi er perfekt plassert i naturskjønne omgivelser på et lite fjell med utsikt
over Songe vannet – og gjennom dette fjellet
går en gammel, spennende hule som ble brukt under krigen, derav navnet Fjellhulen.

I Fjellhulen naturbarnehage legger vi til rette for stimulerende omgivelser. Voksne prioriterer tid, ro og åpenhet til barnets utforskertrang og nysgjerrighet. God kommunikasjon, kvalitet, kompetanse, trygghet og tillit er en forutsetning for godt samspill i alle barnehagens relasjoner.

Årsplan

Våre verdier - glede, undring og samspill –
er styrende i vårt arbeid med barna. Vi skal undre oss sammen med barna, og hjelpe de til å søke svar på det de lurer på. Vi skal skape glede i hverdagen, og glede oss sammen med barna når de mestrer nye ting. Vi skal skape samspill med barna slik de blir sett og hørt, og føler seg betydningsfulle og som en del av et fellesskap.

På barnehagens uteområde er vi så heldige å
ha fire hytter. Disse hyttene blir flittig brukt som lekebod, snekkerbod, dukkestue, atelier og ved såing. Vi har et utfordrende og kupert uteområde som stimulerer barnas grovmotorikk og i tillegg liker vi å gå på tur til barnehagens baseområder.

Vi vil at barn skal få utfolde seg på alle mulige måter, og har derfor valgt å drive uten inndelte avdelinger. Barna er medvirkende i hvor de vil være, hva de vil leke med og med hvem. Barnegruppen er delt inn i team etter alder, hvor det er knyttet en pedagogisk leder til hvert team. På denne måte sørger vi for at hvert enkelt barn
og alle foreldre får oppfølging og sine faste kontaktpersoner.

Informasjon (månedsbrev, brev fra styrer mv)
legges ut på nettsidene, samt sendes direkte
på e-post. Vi starter også opp med SMS tjeneste
hvor viktige beskjeder blir sendt til foreldre.

Aktivitetskalender | Innlogging Fjellhulen

Alle søknader om plass i våre barnehager
går via kommunen. Kontakt oss gjerne om
det er ønske for visning eller spørsmål rundt
søknadsprosessen eller om vi har ledige
plasser. Vi hjelper så gjerne!

Informasjonsside | Søknadsskjema

 
Illustrasjoner og design av Innoventi AS