Fjellhulen barnehage Fjellknausen barnehage Våre verdier Kontakt oss I Kreative Barnehager møtes undring og nyskjerrighet med glede, tid og åpenhet. Vi lytter, leker  og skaper. Hver dag.

Viktig melding! Vi får snart nye nettsider, se læringsverktstedet.no

I Fjellhulen naturbarnehage legger vi til rette for stimulerende omgivelser. Voksne prioriterer tid, ro og åpenhet til barnets utforskertrang og nysgjerrighet. Vi sørger for at hvert enkelt barn blir sett og hørt.

Besøk Fjellhulen
 

Fjellknausen er en ung barnehage. Verdiene undring, glede og samspill er styrende i vårt arbeid med barna. God kommunikasjon, kvalitet, kompetanse, trygghet og tillit er en forutsetning for godt samspill i alle barnehagens relasjoner.

Besøk Fjellknausen
 
Illustrasjoner og design av Innoventi AS